Geen instelling

Een gezinshuis is iets anders dan een gewone zorginstelling!
Wij, Arjan en Annemieke, zijn als gezinshuisouders altijd beschikbaar voor de kinderen.Wij verlenen kleinschalige zorg in een gezinsvervangende omgeving. We willen graag werken aan een duurzame relatie. Als professionals (sinds 2011) nemen wij 24/7 de opvoeding, begeleiding, verzorging en behandeling van de kinderen voor onze rekening.

Begeleiding

Voor kinderen en tieners die niet binnen eigen netwerk of pleegzorg terecht kunnen, omdat er complexe (gedrags)problematiek en vaak ook een gecompliceerd netwerk is, zijn pleegzorg of netwerk soms niet toereikend.
Ze hebben dan intensievere zorg en begeleiding nodig. Wij willen graag voorkomen dat het kind in zo'n situatie moet worden opgenomen in een residentiële instelling (leefgroep). Een opname in een gezinshuis kan dan uitkomst bieden. Zo kan er alsnog een kans zijn om op te groeien in een gezin, waar professionals de opvoeding en begeleiding als dagtaak uitvoeren.

Professioneel

Wij geloven in kwaliteit en in professionaliteit! Vanwege deze principes zijn wij een franchiseonderneming van De Driestroom. Hierdoor worden wij scherp gehouden door de kwaliteisnormen en eisen die horen bij deze landelijke organistatie. Door de samenwerking met andere professionele partijen zoals ortheopedagogen en zorgondersteuners vergroten wij de kans op het verwezenlijken van de doelen van de kinderen.

Methodieken

Wij gebruiken diverse methodes om zo een veilige omgeving te creëren voor de kinderen waarin ze kunnen groeien en ontwikkelen.
Enkele van deze methodes zijn:

  • met twee families leven
  • kleine stapjes
  • hechting


Als het enigzins mogelijk is houden wij contact met het thuisfront, wanneer dit in het belang is van het kind.