Diverse vragen en antwoorden

Zie ik mijn kind nog als het in jullie gezin gaat wonen?

Wat ons betreft: Absoluut!
Afhankelijk van de situatie wordt uw bezoekregeling in overleg met Jeugdbescherming vastgelegd.
Anders kunnen wij zelf samen met u afspraken maken over de bezoeken en andere contactmomenten.

Het is heel erg belangrijk dat er een gezond contact blijft bestaan tussen u en uw kind.
Natuurlijk maken we daar wel duidelijke afspraken over, want het contact met u moet wel opbouwend zijn voor uw kind.
Dat geldt natuurlijk niet alleen voor bezoeken, maar ook voor contact via e-mail, telefoon en sociale media.

Wij vinden het heel erg belangrijk om zoveel mogelijk met u samen te werken.
Uw kind voelt haarfijn aan of u het wel of niet eens bent met de situatie!

Wat verwachten we van de ouders?

In de eerste plaats zouden we het prettig vinden dat u ons niet als concurrent-opvoeder ziet. We moeten juist naast elkaar staan en er samen zijn voor uw kind.
Daarin hebben wij en bio ouders een eigen rol. Ook al zorgt u niet dagelijks voor uw kind, u heeft veel meer invloed dan u misschien wel beseft!
U bent en blijft als ouders de allerbelangrijkste personen in het leven van uw kind.

Wij beseffen ons maar half hoe moeilijk het voor u moet zijn dat u op dit moment niet voor uw eigen kind kan zorgen.
Uw kind voelt het heel erg goed aan of u het eens bent met de situatie. Als uw kind merkt dat u het goed vindt dat hij of zij bij ons woont, geeft dat heel veel rust.

Samenwerken betekent dat we duidelijke afspraken maken over allerlei dingen. Wij verwachten van u dat u zich kunt houden aan die gemaakte afspraken in het belang van het welzijn van uw kind.

We hebben huisregels en we verwachten van u dat u onze huisregels ook accepteert, misschien zijn ze wel heel anders dan dat u het gewend bent.
Als uw kind merkt dat u die afspraken niet accepteert, denkt u dan dat uw kind zich wel aan de huisregels zal gaan houden?
Ook hier geldt dat u veel meer invloed heeft dan u beseft! Uw kind moet merken dat u samen met ons een eenheid vormt.
Uw houding en uw medewerking bepaalt voor een heel groot gedeelte hoe goed wij ons werk kunnen doen!

Hoe zit het met verjaardagen en feestdagen?

We maken graag samen met u goede afspraken dat geldt ook voor bezoeken op verjaardagen, maar ook voor de andere feestdagen.
Afhankelijk van de situatie worden deze datums opgenomen in uw bezoekregeling door Jeugdbescherming.

Hoe bijvoorbeeld een verjaardag precies verloopt, kan verschillen per situatie, maar we proberen er altijd een leuke dag van te maken.

Hoe zit met de kwaliteit?

Elk Driestroomhuis valt onder het ISO 9001 kwaliteitssysteem van Driestroom. Driestroomhuizen worden jaarlijks getoetst middels een interne audit.
Het kwaliteitscertificaat geeft aan dat de instelling voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen aangaande o.a. klantgerichtheid, bedrijfsvoering, continue verbetering van het zorgaanbod en wetgeving.

Wij zijn in 2019 begonnen bij de driestroom en sinds september 2019 voldoen we aan alle eisen.

Hoe zit met privacy?

Ieder kind heeft recht op privacy!
Daarom heeft ieder kind bij ons in huis een eigen slaapkamer waar hij/zij zich kan terugtrekken.
Kinderen komen nooit op elkaars slaapkamer, tenzij met nadrukkelijke toestemming van de gezinshuisouders.
De privacy van het kind wordt gerespecteerd, tenzij de situatie om duidelijk aanwijsbare en zwaarwegende redenen anders vraagt.
De deuren van de slaapkamers worden nooit afgesloten met een sleutel.

Alle dossiers, plannen etc. worden buiten het bereik van de kinderen bewaard en na vertrek maximaal een half jaar bewaard indien deze dan nog niet is overgedragen naar een andere partij.
Gegevens worden alleen met derden gedeeld indien dit in het directe belang is van het betreffende kind.
De computers/laptops en de server van de gezinshuisouders zijn beveiligd met een wachtwoord.

Hoe kan ik iemand anmelden?

De formele aanmelding loopt via het Driestroomloket.
U kunt contact opnemen met hen opnemen via mail: driestroomloket@driestroom.nl of telefonisch: 0481 375 555 (ma-vrij 08:00-17:00).

Een andere vraag?

Neem contact met ons op via het contactformulier!